Ai co y kien phat bieu xin do tay

Gai viet chich xa giao

Vu trang va Cong AnSu dung tap the

Ham hai nguoi bat dong chinh kien, phan doi duong loi cs, vu cao toi nang vo li, sai trai gap nhieu lan de hu doa nguoi khac. La nhung tu ngu duoc dung khap moi cuoc hop phe binh tu tuong, tai lieu hoc tap, chuong trinh lam viec. Dung su tien hoa, dau tranh sinh ton cua dong vat de ap dung cho dau tranh cua con nguoi trong the gioi cong san. Kiem tra bua an cua tung ho gia dinh, xem xet dan an loai thuc pham gi, danh gia xep loai doi song theo bua an.

Ai cung biet

Newer Post Older Post Home. Tat ca cung boi vi cung chi vi long tham vo do, quy quyet bam lay quyen hanh de cuop boc, an cap, bon rut, pha hoai. Thu truong, hay ten cam dau danh gia chung thanh tich thi dua, nhan manh vai tro Dang lanh dao, dua ra ke hoach, muc tieu phan dau, chi tieu thi dua hay menh lenh phai thuc hien. Lau dan nguoi dan co thoi quen song im lang, so set, nghi ngo, biet vang loi ngoan ngoan, khong dam chong doi bat cu sai trai, khong con suc manh y chi bao ve ban than, gia dinh, ba con lang xom nua.

Vu trang va Cong An Phuong co the luc soat nha tu gia bat cu luc nao, hach sach, thu giay to nhieu lan. Di nhien khong ai dam do tay neu y kien vi so tru dap, sach nhieu. Su dung tap the dan ap tinh than ca nhan la mot muu mo co tinh tao ra su xuc pham quyen ca nhan va quyen lam nguoi, coi thuong pham gia, beu reu danh du trong nhung xu so khong co luat le, dao duc. Ai cung biet moi cong dan deu co quyen tu do, binh dang, khong co ai duoc quyen xam pham den ai.

Day la cai tro de doa bi oi cua bon Cong phi, chung muon cho nha nha deu so hai bon chung, dong bao chung mot khu pho so nhau, ghet nhau, theo doi, to nhau. Troi khong tha, Dat khong dung, ma theo Luat cua Tao Hoa, phai dua bay ac quy nay ve voi coi dia nguc quai thai cua chung.

Ham hai nguoi bat dong

Nhung cau tung ho rong tuech, buoc dan em quy goi. Chung lai nuoi duong, chieu du, mua chuoc bon van no, boi but tri thuc vo luong tam de gat thanh thieu nien, hoc sinh, dau doc the he tre, dao tao tay sai moi. Doc tai, dang tri moi phuong dien, ap dung cac sach luoc khung bo tu tuong, bien dan thanh no le cua Dang Cong.

Bip bom bang tu tuong Mac Le. Dau vay, chung van bam lay duong loi an bam pha hoai, vi da co cap trung uong tro luc bang he thong Ngan Hang, bu lo thoai mai, tien no tang dan, mien la dan em biet bon rut giao nop tro lai. Bon nay gom nhung ten Dang Doan vien cs, nhung ten do tham vo liem si, chung no hu doa va vu cao bat cu ai mien la tao nen quyen luc.

Neu nguoi dan mang vai kilo, vai met, mot goi xach tay tren xe do, xe khach hay ke ca mot goi cam tay se bi luc soat va tich thu, hoac thu mua hoac lay ngang khong can giay to. Bai viet thuong xuyen duoc bo sung va sua chua.

Bip dan kiem tra theo doi nhau de roi chuoi rua nhau vi ngu xuan. Tao dung ke thu hoang tuong, nham ham doa tat ca quan chung nhan dan trong nuoc. Cuong Buc dan vao con duong chet, lam so hai suot doi. Cung vi the ma mot viec rat nho trong xom ai cung biet, ai cung nghe, vi dau dau cung co su giam sat, thanh tra va mang luoi to cao. Thu doan buoc nguoi dan, can bo cong nhan tham gia hop tong ket thi dua chi la de kiem tra thai do tu tuong, su trung thanh, tuan lenh ngoan ngoan, biet so va ngoan ngoan vang loi Dang Cong.

Di nhien khong ai